Dementie op jonge leeftijd

Jezelf nuttig blijven maken

Wanneer je voor je 65e te maken krijgt met dementie, sta je nog middenin het leven. Waarschijnlijk ben je nog gewoon aan het werk en misschien heb je zelfs nog jonge kinderen. In de praktijk zien we dat het voor jonge mensen met dementie, veel meer dan bij ouderen, belangrijk is om een bijdrage aan de maatschappij te blijven leveren. Simpel gezegd: je wilt jezelf nuttig blijven maken.

Programma voor mensen met een beginnende dementie
Amstelring Dagbesteding biedt een specifiek programma aan jonge mensen met dementie en/of Parkinson. Een programmacoördinator van de Dagbesteding bekijkt samen met jou wat je zou willen doen en wat je kan. Samen wordt er gezocht naar passende activiteiten, misschien binnen een activiteitengroep of misschien als vrijwilliger bij een regulier bedrijf. Uiteraard ondersteunen we je daar waar dat nodig is. Hetzelfde geldt voor een eventuele partner of familieleden die eveneens met jouw dementie te maken krijgen.

Wat betekent dementie op jonge leeftijd?barbera
Niet alleen ouderen kunnen getroffen worden door een vorm van dementie. Steeds vaker zien we dat ook jongere mensen hiermee te maken krijgen. Dementie op jonge leeftijd ontwikkelt zich meestal tussen het 40e en 65e levensjaar, al zijn er ook gevallen bekend van mensen die nog geen 30 waren toen ze deze diagnose kregen. Jonge mensen met dementie hebben hele andere wensen en behoeften dan ouderen. Ook verloopt het ziekteproces vaak anders en komen er vaker andere vormen van dementie dan Alzheimer voor. Zo zien wij regelmatig mensen zonder geheugenproblemen, maar is er bijvoorbeeld wel sprake van een karakterverandering of moeite met spreken en handelen. Op de website van Alzheimer Nederland is uitgebreide informatie en een brochure te vinden over dementie op jonge leeftijd.

Contactgegevens:
Voor contact over het programma voor jonge mensen met een beginnende dementie:
06-22064255
dagbesteding@amstelring.nl