Huis van de Buurt

U kunt gratis aansluiten bij een huis van de buurt. Voor de kosten voor algemene activiteiten dagbesteding in het Huis van de Buurt brengen we een eigen bijdrage in rekening. Deze kosten zijn uiteenlopend en worden per activiteit vermeld.

Dagbesteding

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Amstelring Dagbesteding dan zijn hier kosten aan verbonden. Als u een indicatie heeft, dan kunnen deze kosten worden vergoed door middel van een PGB, vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Afhankelijk van wie uw kosten vergoed en in welke gemeente u woont, kan hier een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan verbonden zijn. De hoogte van deze eigen bijdrage kunt u terugvinden op de website van het CAK. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie bij de gemeente of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Wij brengen een eigen bijdrage in rekening wanneer u bijvoorbeeld bij ons een warme maaltijd bestelt of gebruik wilt maken van diensten zoals de kapper.